CO TO JEST ZESPÓŁ I KTO MOŻE BYC JEGO CZŁONKIEM?

Uchwałą nr 11 Rady Ministrów, za zespół rolników indywidualnych uznaje się grupę co najmniej 3 rolników indywidualnych, którzy odpowiadają następującym warunkom: są posiadaczami odrębnych gospodarstw lub nieruchomości rolnych, zamieszkują w danej lub sąsiedniej miejscowości, zawarli między sobą umowę o utworzeniu zespołu i zarejestrowali ją w urzędzie gminy lub miasta, osobiście pracują w zespole i dochód uzyskany z pracy w rolnictwie stanowi ich wyłączne źródło utrzymania, dokonują zbytu produktów rolnych wytworzonych w ramach zespołów na podstawie umów wieloletnich zawartych z jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Zespoły mogą również zagospodarowywać grunty przekazane przez państwo pochodzące z różnych źródeł (nieruchomości rolne sprzedane przez państwo, dzierżawa od państwa gruntów itp.).
Zespoły nie posiadają osobowości prawnej a podstawą ich działania są zarejestrowane w urzędzie gminy lub miasta umowy o utworzeniu i działalności zespołu. Umowy te stanowią podstawowy warunek do uzyskania kredytów, umorzeń i innych form pomocy dla zespołu. Dla ułatwienia opracowywania umów urzędy gminne posiadają wzory, które udostępniają zainteresowanym, a nawet udzielają pomocy przy ich sporządzaniu.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!