Drogi wodne Wisły i Odry

Najważniejszym zadaniem w zakresie gospodarki wodnej w bieżącym pięcioleciu jest przebudowa i modernizacja dróg wodnych Wisły i Odry. Wynika to z potrzeby rozwoju żeglugi śródlądowej, która już w końcu bieżącej 5-latki ma przewieźć 40 min ton towarów. Niemal potrojenie wielkości przewozów będzie w dużym stopniu rezultatem poważnych inwestycji hydrotechnicznych na Odrze i Wiśle. Nakłady na budowę m.in. śluz, jazów, stopni wodnych, modernizację i rozbudowę portów w bieżącej pięciolatce wyniosą ponad 10 miliardów złotych. Do końca 1977 roku rozbudowana zostanie i zmodernizowana droga wodna górnej Wisły przez wybudowanie stopni wodnych: Dwory, Smolice i Kościuszko. W Oświęcimiu w tym roku ukończona zostanie budowa portu rzecznego, zaś do roku 1980 zmodernizowane będą i rozbudowane stopnie wodne, które umożliwią wykorzystanie na Wiśle barek transportowych o dużym tonażu. Kontynuowana będzie przebudowa i modernizacja drogi wodnej Odry. Do eksploatacji wejdą przebudowane jazy w Januszkowicach i Zwanowicach. Rozpocznie się budowę kolejnych jazów i śluz na górnej i środkowej Odrze. Drugim kierunkiem budownictwa hydrotechnicznego będzie budowa zbiorników wodnych. Posiadamy obecnie około 130 zbiorników dużej i średniej wielkości o łącznej pojemności 2,7 mld m3. Jednak, kiedy uwzględnić, że roczny odpływ wody rzekami w całym kraju wynosi ok. 55 mld m3. Deszczownie najczęściej spotykamy na polach PGR. Na zdjęciu, montaż deszczowni na plantacji szparagów należącej do Kombinatu Ogrodniczego Poznań—Naramowice.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!