Blog Archives

PRZED PRACĄ

Przed pracq na działce powinniśmy uprzednio dokonać wstępnej obróbki materiałów, korzysta­jąc najlepiej ze sprzętu mechanicznego. Chodzi tu o przycięcie piłą tarczową kompletów desko­wań zewnętrznych i wewnętrznych, ukrytych we­wnątrz elementów konstrukcyjnych oraz płyt izo­lacyjnych. Po wygładzeniu i ponumerowaniu tak przygotowanych kompletów paczkujemy je i do­piero wtedy rozpoczynamy „budowę”. Wszystkie późniejsze działania — wykonanie poszczegól­nych płyt oraz montaż całości — odbywają się za pomocą tak zwanych wiązań „amerykańskich”, to znaczy na gwoździe. Tam, gdzie wystąpią ryt­miczne powtarzające się układy gwoździ, powin­niśmy dbać o równe odstępy między nimi. Przy zestawianiu domku trzeba się posługiwać gwoź­dziami wielokaiibrowymi.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!

PŁYTA PODŁOGOWA Z DESEK

Płyta podłogowa z desek 25 mm przybitych do ramy z bali 8X10 cm zaimpregnowana karbolineum. Płyty bocz­ne \ tylna z desek 20 mm łączonych do czoła lub na na* kładkę przybitych do rusztu z* łat 5X5 cm. Płyta dachowa z desek 20 mm bitych do czoła na ruszcie z łat 5X6 cm. Pokrycie z podwójnej warstwy papy. ściana frontowa — rama z łat 5X5 cm z osadzonym oknem i drzwiami. Łączenie elementów na gwoździe lub śruby. Wykończe­nie wewnętrzne ścian można wykonać przez przybicie płyt spilśnionych, paździerzowych, sklejki lub cienkich dese* czek. Domek może być w kolorze naturalnym drewna po­kryty lakierem nitro lub matowany na kolor farbą olejną zależnie od gustu jego właściciela.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!

ELEMENTY ŚCIAN

Opis pod rysunkiem wyjaśnia w zupełności za­równo bryłę domku, jak i konstrukcję każdego z sześciu elementów płytowych. Warto jednak urupełnić te dane omówieniem technologii i or­ganizacji pracy.Elementy ścian — jak już stwierdziliśmy – wykonuje się na ziemi, wokół płyty podłogowej, którq zbijamy od razu na podniesieniu z cegieł w miejscu lokalizacji domku. Cała budowa wy­gada więc jak rozłożone wielkie pudełko i zaj­muje niebagatelnq powierzchnię działki. Ponad­to przewidzieć powinniśmy wygodne obejście wokół płyt nie mówiqc już o elemencie dachu, który wykonujemy opodal. Aby więc zapewnić sobie pełnq swobodę, budowę rozpoczqć trzeba albo na wiosnę, przed pracami polowymi, albo zaraz po zebraniu plonów.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!