Blog Archives

POWIERZCHNIA UPRAWNA DZIAŁKI

Teza brzmi: jak wybudować domek, który nie zajmie nam ani metra po­wierzchni uprawnej działki. Nieprawdopodobne, a jednak możliwe. Pierwsze z tych rozwiązań mo­żna by skrótowo nazwać willą-ziemianką .  Pewnie złośliwcy i zazdrośnicy będą nazy- wajć ją willą-piwnicą. Zaczynamy jednak nie zważając na złośliwości. Dobrze jest, jeśli budo­wa „zaczepić” się może o uskok terenu, ale mo­żna ją zrealizować na płaskim terenie, jedynie w oparciu o różnicę poziomów, którą uzyskamy wykorzystując ziemię wybraną z przyszłego wnę­trza domku. Teren operacyjny powinien być su­chy, najlepiej piaszczysty, o niskim poziomie wód gruntowych. Wnętrze o minimalnej wysokości jest częściowo zagłębione w ziemi, ma jednak dzięki pochyłości dachu spore, przeszklone podniesie­nie ponad poziomem gruntu.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!

W INNYCH WYPADKACH

Dlaczego w innych wypadkach papa nam nie przeszkadzała, a te­raz jej unikamy? Sprawa jest prosta. Bryły tych domków, które omawiamy, określają duże, dos­konale widoczne płaszczyzny dachu. W tej sy­tuacji zarówno kolorystyka, jak i faktura pokryć dachowych wymagają szczególnej uwagi. Rozwiązania, które dotychczas prezentowaliśmy, niewątpliwie przełamują pewne ustalone kon­wencje w rozumieniu formy architektonicznej ma­łego domku. Okazało się, że śmiałe pomysły – jeśli tylko zachowują prostotę konstrukcji I logikę funkcji — prowadzić mogą do zupełnie nowych, czasem zaskakujących rezultatów.Nie chcąc przerywać awangardowego nastroju, pozostańmy jeszcze przy takich nieco dziwnych i nietypowych projektach, które jednak po ana­lizie okażą się rzecfcowe i przekonywające. Za­łożenie dwu następnych rozwiązań jest zgoła nieprawdopodobne.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!

POKRYCIE DACHU

Strefę o wysokości obniżającej się poniżej 180 cm wykorzystujemy na legowiska lub skrytki gospodarcze. W strefie najniższej umieścimy utensylia ogrodnicze. Do skrytek tych dostajemy się przy uchylanie najni­żej położonych „kawałków dachu”.Strefa najniższa może również pełnić rotę dachu inspektów. Należy wtedy tak usytuować domek. aby stworzyć dla inspektów najlepsze warunki naświetlenia promieniami słonecznymi.Wieie mówiło się o ścianie murowanej, podtrzy- mującej dach. Na rysunku perspektywicznym ściana ta nie jest widoczna, ale widać za to jej zakończenie w postaci efektownego komina wo­kół którego zaplanować można jakieś miłe siedzisko przy wejściu do domku.  Oddzielnym problemem jest pokrycie dachu,  zresztą problem ten w jednakowym stopniu do­tyczy właściwie wszystkich domków w tej grupie.W grę wchodzą tu takie materiały, jak deski „na zakład”, gonty czy eternit. Obracamy się więc w kręgu materiałów efektownych, ale trochę kło­potliwych, unikamy na przykład papy, która jest wprawdzie bardzo praktyczna, ale jednocześnie wyjątkowo ponura i nieładna.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!