Każda umowa powinna szczegółowo określać następujące elementy:

  • Skład osobowy zespołu,
  • przedmiot działalności gospodarczej zespołu,
  • prawa i obowiązki członków zespołu,
  • zasady rozliczeń pomiędzy członkami,
  • inne niezbędne postanowienia, jak np. zasady przyjmowania członków do zespołu, wykluczania członków z zespołu, reprezentowania zespołu na zewnątrz itp.

W końcowej części umowy powinny być złożone podpisy wszystkich członków zespołu. Umowę sporządzić należy w takiej ilości egzemplarzy, aby mógł ją otrzymać każdy członek zespołu, urząd gminy dokonujący rejestracji zespołu, bank i inne instytucje współpracujące z zespołem. Prawidłowo sporządzoną umowę zespół przedkłada w miejscowym urzędzie gminy do zarejestrowania. W zależności od stopnia współdziałania i rodzaju zespołowej działalności wyróżnia się następujące typy zespołów: zespoły wspólnie gospodarujące na gruntach własnych lub przejętych od państwa, czy też z innych źródeł; prowadzące zblokowane plantacje trwałe, zblokowaną produkcję roślin ogrodniczych lub wspólny płodozmian oraz produkcję towarową warzyw i owoców; zespoły wspólnego nabywania i użytkowania maszyn i urządzeń ogrodniczych.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!