Korzystania z usług specjalistycznych

Ulg finansowych, fachowego instruktażu pierwszeństwa w nabywaniu środków do produkcji. Efekty działalności zespołowej są już widoczne, wiele gospodarstw dzięki podjętej współpracy w zespole powiększyło obszar upraw ogrodniczych, poprawiło poziom agrotechniczny upraw, co spowodowało zwiększenie plonów, jak również poprawienie ich jakości. Dlatego też organizowanie dalszych różnych form zespołów producenckich będzie nabierać coraz większego znaczenia w produkcji ogrodniczej. Warunki organizacji i rozwoju zespołów rolników zostały sprecyzowane w Uchwale Nr 11 Rady Ministrów z dnia stycznia 1976 r. Zawarte w niej ustalenia zwiększają w pewnym stopniu wymagania stawiane zespołom, a jednocześnie gwarantują im większe niż dotychczas preferencje i pomoc finansową. Zasadniczym celem organizacji dalszych zespołów producenckich jest intensyfikacja produkcji owoców i warzyw, specjalizacja gospodarstw stale podnoszenie kultury upraw ogrodniczych. Można to osiągnąć w oparciu o kooperację z jednostkami uspołecznionymi oraz efektywne wykorzystanie maszyn, urządzeń kapitałochłonnych i inwestycji, pozwalające na prowadzenie nowoczesnych technologii produkcji. Zespoły, aby mogły być uznane za specjalistyczne i tym samym mogły korzystać ze zwiększonej pomocy państwa, muszą odpowiadać określonym kryteriom a mianowicie zapewnić: wysoką produkcję z jednostki powierzchni (intensyfikację produkcji), wysoką produkcję na zespół, pewną ciągłość specjalistycznej produkcji zagwarantowaną wieloletnimi umowami kontraktacyjnymi czy kooperacyjnymi z uspołecznionymi przedsiębiorstwami.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!