KREDYTY INWESTYCYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ SADOWNICTWEM I WARZYWNICTWEM

Kredyt inwestycyjny jako instrument polityki gospodarczej ma za zadanie wspieranie celów polityki rolnej państwa. W szczególności kredyt winien przyczyniać się do racjonalnego zagospodarowania użytków rolnych, przyspieszać intensyfikację oraz wzrost produkcji towarowej. Działalność kredytowa musi w związku z tym koncentrować się na podstawowych zadaniach gospodarczo-społecznych poszczególnych regionów, uwzględniać w pierwszej kolejności potrzeby gospodarstw, gospodarki uspołecznionej oraz preferować przedsięwzięcia inwestycyjne zmierzające do unowocześnienia produkcji i zwiększenia wydajności plonów. Działalność kredytowa powinna również uwzględniać poprawę warunków mieszkaniowych rolników, osób zajmujących się bezpośrednio produkcją rolną oraz pracowników obsługi rolnictwa. Z kredytów inwestycyjnych udzielanych przez banki spółdzielcze na budownictwo gospodarcze mieszkalne oraz kapitalny remont tych zabudowań, zakup maszyn, doprowadzenie wody, budowę ogrodzeń itp. mogą korzystać:

  • rolnicy indywidualni oraz osoby fizyczne mające kwalifikacje i warunki do osobistego prowadzenia produkcji rolniczej,
  • zespoły rolników indywidualnych zorganizowane i zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Ministrów z dnia 16 I 1976 r.
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracownicy niektórych uspołecznionych zakładów pracy związanych z produkcją rolniczą.
Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!