Kredyty inwestycyjne stanowią uzupełnienie środków własnych kredytobiorców

Za środki własne kredytobiorcy bank uznaje posiadane materiały budowlane, urządzenia, wartości wykonanych i opłaconych robót budowlanych, środki pieniężne w gotówce oraz na książeczkach oszczędnościowych, udokumentowane należności, za dostarczoną masę towarową, należności z PZU z tytułu odszkodowań itp. W uzasadnionych gospodarczo przypadkach udział środków własnych w pokryciu nakładów inwestycyjnych może być obniżony, nie może być jednak niższy niż 10% planowanych nakładów. Z kredytów na budowę obiektów ogrodniczych i pieczarkarni oraz na remonty kapitalne tych obiektów mogą korzystać producenci, którzy zawarli wieloletnie umowy kontraktacyjne lub posiadają pisemne zaświadczenie właściwej instytucji kontraktującej stwierdzające, że wieloletnia umowa kontraktacyjna zostanie zawarta z chwilą wybudowania lub wyremontowania obiektu niezbędnego do podjęcia produkcji. Kredyty na budowę, rozbudowę i kapitalne remonty szklarni, pieczarkarni oraz towarzyszących im obiektów mogą być udzielane wówczas, jeśli obiekty mające.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!