MAŁE FORMY

Na małych laboratoryjnych formach zawsze łat­wiej Jest omawiać sprawy bardziej skomplikowa­ne. Ale znając już metodę montażu, możemy sa­modzielnie rozszerzać projekt dodając kilka ele­mentów. Powiększy się tym samym metraż dom­ku I rozszerzy się jego program użytkowy. Uni­kajmy jednak powiększania ciężaru i powierzch­ni samych płyt. W przeciwnym wypadku wystąpić mogą trudności przy samym montażu. Odejdźmy teraz od domków prostopadłościen- nych, trochę pudełkowych, w stronę rozwiązań bardziej oryginalnych zarówno pod względem kompozycji przestrzennej, jak i konstrukcji. Rozpocznijmy od bardzo pomysłowej koncepcji, która zrobiła ostatnio dużą karierę w całej „lek­kiej” architekturze Europy, Oczywiście będziemy starali się koncepcje te dostosować do naszych działkowych warunków.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!