Osobnym, nie rozwiązanym jeszcze problemem jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę

Do dziś jeszcze to mienie społeczne wartości wielu milionów złotych nie doczekało się troskliwego opiekuna. Istotną rolę w całokształcie gospodarki wodnej odgrywają przepisy prawa, które nie tylko zapewniają bieżące zagospodarowanie i ochronę tej dziedzinie gospodarki narodowej, lecz także działają kształtując na „osiąganie jej docelowych zadań. Całokształt podstawowych przepisów prawnych regulujących gospodarkę wodną zawiera ustawa z dnia 24.X.1974 roku. Prawo wodne. Obowiązujące od 1.1.1975 roku prawo wodne jest zespołem norm w sposób kompleksowy regulujących całość zagadnień związanych z „wodą”, zarówno o charakterze społeczno-gospodarczym, administracyjno-prawnym oraz cywilno-prawnym. Ustawa ta o charakterze kodeksowym normuje sprawy będące dotychczas przedmiotem prawa wodnego z 1962 roku, ustawy o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa z 1958 roku, ustawy z 1960 roku o zaopatrywaniu w wodę ludności, a także ustawy z 1965 roku o zaopatrywaniu rolnictwa i wsi w wodę.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!