Tag Archives: grand theft auto 5

ORYGINALNE ROZWIĄZANIE

Otrzymaliśmy w ten sposób rozwiązanie bardzo oryginalne, a jednocześnie rzeczowe i praktycz­ne. Siedząc na górze jesteśmy trochę „ponad”, szerzej ogarniamy krajobraz, możemy sobie spo­kojnie pomyśleć I popracować. Podczas snu .czu­jemy się tu bardziej bezpiecznie, a każdy szmer, co jest istotne w okresie dojrzewania owoców, słyszymy z bardzo daleka. Mimo to z akceptacją budowy możemy mieć kło­poty typu administracyjnego. W przepisach wy­mienia siię 3 m ja’ko nieprzekraczalną wysokość wszelkich działkowych altan. Będziemy wpraw­dzie przekonywać wszystkich, że sam domek nie ma więcej niż 3 m, że tylko „nogi” są długie, a domek Jest bardzo malutki, że wreszcie w prze­pisach jest mowa o domku, a nie o tym, jak wysoko jest on zawieszony. Mówiąc to wszystko wiemy, że sprawa ma się nieco inaczej. Należy jednak sądzić, że zarząd POD rozbrojony samą koncepcją domku nie będzie zbyt formalizować, tym bardziej że wspomnieć możemy o pilnowaniu również sąsiednich działek, oczywiście w bliżej nieokreślonych terminach.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!

POKRYCIE DACHU

Strefę o wysokości obniżającej się poniżej 180 cm wykorzystujemy na legowiska lub skrytki gospodarcze. W strefie najniższej umieścimy utensylia ogrodnicze. Do skrytek tych dostajemy się przy uchylanie najni­żej położonych „kawałków dachu”.Strefa najniższa może również pełnić rotę dachu inspektów. Należy wtedy tak usytuować domek. aby stworzyć dla inspektów najlepsze warunki naświetlenia promieniami słonecznymi.Wieie mówiło się o ścianie murowanej, podtrzy- mującej dach. Na rysunku perspektywicznym ściana ta nie jest widoczna, ale widać za to jej zakończenie w postaci efektownego komina wo­kół którego zaplanować można jakieś miłe siedzisko przy wejściu do domku.  Oddzielnym problemem jest pokrycie dachu,  zresztą problem ten w jednakowym stopniu do­tyczy właściwie wszystkich domków w tej grupie.W grę wchodzą tu takie materiały, jak deski „na zakład”, gonty czy eternit. Obracamy się więc w kręgu materiałów efektownych, ale trochę kło­potliwych, unikamy na przykład papy, która jest wprawdzie bardzo praktyczna, ale jednocześnie wyjątkowo ponura i nieładna.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!