POROZUMIENIE Z SĄSIADAMI

Dzięki takiemu układowi uzyskujemy jednoprze- strzenność całej struktury ogrodu, „kieszenie” ograniczone zostają do minimum i znika przykra zazwyczaj przestrzeń poza domkiem. Takie bliź­niacze rozwiązania wprowadzają jeszcze jeden korzystny element. Otóż, mają one jedną wspól­ną ścianę, która wprawdzie jest z reguły masyw- 162 niejsza, ale za to jej koszt rozkłada się na dwóch właścicieli. Ujemną stroną lokalizacji bliźniaczej okazać się możne zbliżenie do siebie stref rekre­acyjnych obu przyległych działek. Zwróćmy jed­nak uwagę na odpowiednie zabezpieczenie an­ty a ku s ty cm e wspólnej ściany obu domków. Oczywiście inwestycja taka wymaga porozumie­nia między sąsiadami I uzgodnienia wspólnych prac technicznych. Złe by było, jeśli obie zaprzy­jaźnione dotąd strony stałyby się podczas budo­wy zaciętymi wrogami.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!