PROJEKTUJĄC KONSTRUKCJĘ

W rze­czywistości jest to właściwie dach jednospadowy, tyle że schodzący niemal do ziemi. Zasada kon­strukcyjna jest jednak bardzo prosta. Budujemy tylko jedną „normalną” ścianę, najlepiej muro­waną, może być z kamienia lub cegły cementów- ki lub — pod tynki – z pustaków albo cegły roz­biórkowej. Po wybudowaniu ściany na jej górnej krawędzi opieramy krokwie dachowe jednym końcem, drugi pozostawiając na podwalinie. W ten sposób dokonany został zasadniczy obrys bryły domku. Wiele zależy przy tym od prawidło­wego pochylenia krokwi. Projektując konstrukcję należy poddać szczegó­łowej analizie wysokości w poszczególnych punk­tach wnętrza (rys. 110). Trzeba przy tym dążyć do tego, aby strefa wysokości powyżej 180 cm obej­mowała cały obszar, w którym zamierzamy poru­szać się w pozycji stojącej.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!