Proste formy kooperacji

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat nastąpił dynamiczny rozwój zespołowych form produkcji ogrodniczej. Do końca roku 1975 tylko w pionie spółdzielczości ogrodniczej zewidencjonowano już 1463 zespoły producenckie różnego typu, zrzeszające 7081 producentów i obejmujące 18190 ha upraw ogrodniczych. Jako pierwsze powstawały zespoły sadów zblokowanych, które szybko zyskały sobie dużą popularność i uznanie wśród producentów. Następnie organizowano zespoły wspólnego użytkowania ciągników i specjalistycznego sprzętu ogrodniczego. Te przewyższają swoją liczebnością wszystkie inne rodzaje zespołów. Oprócz w/w zespołów istnieją również zblokowane uprawy krzewów jagodowych, truskawek, zespoły wspólnego użytkowania deszczowni, szklarni i pieczarkarni. Zespoły organizowane były przeważnie z inicjatywy samych producentów przy współudziale spółdzielczości ogrodniczej lub innych instytucji współpracujących z ogrodnictwem. Pomoc ta udzielana była w formie instruktażu fachowego, zabezpieczenia i dostarczania środków do produkcji, sprzętu, szkolenia producentów itp. Chęć organizacji zespołów ze strony producentów wynikała głównie z osiąganych korzyści w postaci niższych kosztów inwestycyjnych, możliwości zastosowania mechanizacji w procesach technologicznych.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!