PRZED PRACĄ

Przed pracq na działce powinniśmy uprzednio dokonać wstępnej obróbki materiałów, korzysta­jąc najlepiej ze sprzętu mechanicznego. Chodzi tu o przycięcie piłą tarczową kompletów desko­wań zewnętrznych i wewnętrznych, ukrytych we­wnątrz elementów konstrukcyjnych oraz płyt izo­lacyjnych. Po wygładzeniu i ponumerowaniu tak przygotowanych kompletów paczkujemy je i do­piero wtedy rozpoczynamy „budowę”. Wszystkie późniejsze działania — wykonanie poszczegól­nych płyt oraz montaż całości — odbywają się za pomocą tak zwanych wiązań „amerykańskich”, to znaczy na gwoździe. Tam, gdzie wystąpią ryt­miczne powtarzające się układy gwoździ, powin­niśmy dbać o równe odstępy między nimi. Przy zestawianiu domku trzeba się posługiwać gwoź­dziami wielokaiibrowymi.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!