Różne formy zespołowej produkcji

Każdy zespół musi posiadać podstawowy element łączący producentów, jak np. wspólne lub wspólnie uprawiane grutny, wspólne ogrodzenie, budynki, urządzenia lub maszyny. W oparciu o powyższe mogą być organizowane różne formy zespołów, jak np. Zespoły sadów zblokowanych, których elementem łączącym producentów jest założenie sadu w zwartym bloku o powierzchni dla drzew ziarnkowych co najmniej 10 ha, a pestkowych minimum 5 ha i wspólnie ogrodzonego. Członkowie zespołu mogą otrzymać w ramach pomocy dotacje na założenie sadu, na pokrycie kosztów zakupu materiału szkółkarskiego i ogrodzenia. Zespoły produkcyjne owoców z sadów, których warunkiem jest łączna powierzchnia sadów w zespole minimum 10 ha i stanowiąca co najmniej 50% udziału w ogóle powierzchni zasiewów. Sady powinny znajdować się w bliskim sąsiedztwie lub obok siebie. Zespół może uzyskać umorzenie części kredytów inwestycyjnych np. na budowę przechowalni lub innych inwestycji potrzebnych do produkcji oraz pierwszeństwo w świadczeniu usług specjalistycznych i zabezpieczeniu środków do produkcji.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!