RÓŻNE SPOSOBY

Tych pięć różnych sposobów daje już pewne po­jęcie o przedmiocie I pozwala zaryzykować sa­modzielną budowę niewielkiej i niezbyt głębokiej działkowej sadzawki. Również dość duża roz­maitość zaprezentowanych materiałów umożliwia wybór najłatwiej dostępnego budulca. Jeśli chcemy zbudować basen o większej kuba­turze, to trzeba sięgnąć do literatury specjali­stycznej. Z wodą nie ma żartów: 1 m* waży tonę. Parcie na ściany i podłogę basenu bardzo wzra­sta przy większych głębokościach. Przeciążenia prowadzą do pęknięć w zbyt słabych konstruk­cjach. Skuteczna naprawa takiej pękniętej beto­nowej skorupy jest przedsięwzięciem prawie bez­nadziejnym. Skoro mowa o pękaniu, przypomnij­my, że na zimę nie tylko instalacje wodne, ale także zbiorniki trzeba opróżnić i zabezpieczyć nie mniej troskliwie jak drzewka brzoskwiń.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!