ROZSZERZONY ZAKRES

Następne rozwiązania znacznie rozszerzą zakres usług użytkowych, ale sposób, w jaki ich funkcja zostanie poszerzona, jak I forma architektonicz­na budowli będą zaskakujące i u nas niemal nie spotykane.Oto mamy przed sobą rysunek, na którym wi­dzimy dwie pionowe bryłki, w najlepszym przy­padku przypominające szafki, zetknięte ze sobą narożami i ustawione częściowo na drewnianym pomoście . Trudno w pierwszej chwili zorientować się, czemu służyć mogą takie dziw­ne budowle ustawione niemal surrealistycznie w krajobrazie ogrodu. Tajemnica wyjaśnia się bardzo szybko. Oto na­stępny rysunek, na którym te niepozorne szafy dzięki rozłożeniu skrzydeł drzwi I nakryciu brezen­towym dachem stały się nagle nieźle wyposa­żoną wygodną altaną, mogącą zaspokoić wiele potrzeb .

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!