Rozwój zespołów rolniczych

Na podstawie uchwały nr 11 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1976 r. w sprawie rozwoju zespołów rolników, specjalizacji i kooperacji w rolnictwie posiadaczom specjalistycznych gospodarstw rolnych, przysługuje z tytułu poniesionych kosztów inwestycji związanych z produkcją rolną umorzenie kredytów bankowych, podatku gruntowego oraz innych należności i świadczeń pieniężnych na rzecz Państwa w wysokości: z tytułu budowy, adaptacji, remontu kapitalnego lub nabycia budynków inwentarskich dla krów mlecznych 20% kosztów, z tytułu budowy urządzeń zaopatrzenia w wodę, melioracji, budowy, odbudowy, modernizacji, nabycia i montażu urządzeń elektryfikacyjnych, deszczowni oraz urządzeń rybackich 15% kosztów, z tytułu budowy, adaptacji, remontu kapitalnego lub nabycia budynków inwentarskich dla pozostałego bydła, trzody chlewnej, owiec oraz pasiek pszczelich 15%kosztów, z tytułu budowy, remontu kapitalnego lub nabycia przechowalni produktów rolniczych, sortowni i czyszczalni. suszarni oraz obiektów związanych z produkcją, przerobem i konserwacją pasz, a także trwałych konstrukcji plantacji chmielu, nasadzeń i ogrodzeń sadów 10% kosztów.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!