SPEŁNIANE FUNKCJE

W każdym razie będzie to już poważniejsza altana, która nasze sprawy bytowe będzie trak­tować z należytym szacunkiem. W ślad za rozsze­rzaniem programu użytkowego, podniesieniem komfortu i wygody nieubłaganie postępuje sta­bilizacja środków I form architektonicznych. To, co oglądamy na rysunku 79, jest już właściwie niemal „normalnym” wnętrzem, wyrastającym w ogrodzie. Gdyby zamiast szerokiego otwarcia zjawiła się ściana, mielibyśmy do czynienia z prawdziwym działkowym domkiem. Altana spełnia kilka różnych funkcji. Oczywiście najszerzej rozbudowany jest kąciik wypoczynko­wy, widoczny w narożu. Dwie szerokie ławy i wy­godny stół pozwalajq nie tylko zjeść i odpocząć, można tu również spokojnie pouczyć się, poczy­tać, a brak telefonu stwarza idealne warunki do napisania nawet rozprawy doktorskiej.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!