Urządzenia towarzyszące ogrodnikom

Do kosztów urządzeń towarzyszących oraz technicznego wyposażenia wchodzących w skład obiektów, o których mowa w ustępie 1, stosuje się stawkę umorzenia właściwą dla obiektu, z którym są związane. Stawki umorzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, dla specjalistycznych gospodarstw rolnych ulegają podwojeniu, jeżeli gospodarstwo o powierzchni 10 ha powiększy swój obszar, co najmniej o 40%, a gospodarstwo o powierzchni powyżej 10 ha, co najmniej o 4 ha.
Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 może nastąpić pod warunkiem wykorzystania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz osiągnięcia planowanej zdolności produkcyjnej lub usługowej oraz wywiązanie się z umów kontraktacyjnych lub porozumień kooperacyjnych zawartych z jednostkami gospodarki uspołecznionej. Za specjalistyczne gospodarstwo rolne uważa się takie gospodarstwo, które uzyskuje produkcję towarową z jednego kierunku produkcji rolnej w określonych przez ministra rolnictwa rozmiarach i wytworzone produkty zbywa jednostkom gospodarki uspołecznionej na podstawie umów wieloletnich. Decyzję w sprawie zaliczenia gospodarstwa rolnego do odpowiedniej specjalizacji podejmuje Naczelnik Urzędu Gminy.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!