Ustawa przewiduje trzy formy korzystania z wód

Korzystanie powszechne, korzystanie zwykle i korzystanie szczególne. Każdy człowiek ma prawo do korzystania z wód powierzchniowych stanowiących własność państwa, z wyjątkiem wód w rowach oraz w stawach i innych zbiorników wodnych przeznaczonych do hodowli i chowu ryb. Jest to powszechne korzystanie z wód. Służy ono do zaspokojenia potrzeb osobistych i gospodarstwa domowego lub rolnego bez stosowania urządzeń specjalnych oraz do wypoczynku i uprawiania turystyki, sportów wodnych i wędkarstwa. W przeciwieństwie do korzystania powszechnego, prawo do zwykłego korzystania z wody przysługuje jedynie właścicielowi gruntu, z którym dana woda jest związana. Właściciel gruntu może dla zaspokojenia potrzeb własnych i gospodarstwa domowego oraz indywidualnego gospodarstwa rolnego korzystać bez pozwolenia wodnoprawnego z wody stanowiącej jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie. Właściciel nie powinien jednak wprowadzać do wody ścieków nienależycie oczyszczonych. Prawo wodne podkreśla w art. 50, że właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie, istniejącego najmniej od pięciu lat, jeżeli taka zmiana mogłaby szkodliwie oddziaływać na nieruchomości sąsiednie. Naczelnik gminy może w przypadkach szczególnie uzasadnionych wydać pozwolenie wodnoprawne na zwykłe korzystanie z cudzej wody, oraz przyznać odszkodowanie właścicielowi wody.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!