Woda

Woda w przyrodzie znajduje się w ciągłym krążeniu polegającym na tym, że energia słoneczna dźwiga w postaci pary ogromne masy wody, które następnie spadają na powierzchnię ziemi jako deszcz. Częściowo dostają się one w głąb ziemi zasilając zasoby wód wgłębnych, częściowo ulegają wyparowaniu lub -bezpośredniemu zużyciu przez organizmy roślinne i zwierzęce, częściowo zaś spływają do rzek. Bez obiegu wody w przyrodzie nie byłoby możliwe życie, ponieważ woda jest niezbędnym składnikiem organizmów żywych. Ponadto energia spływających wód jest stałym źródłem energii dla człowieka, a rzeki i jeziora stanowią naturalne drogi wodne umożliwiające tani transport wielkich mas towarów. Woda jest wreszcie niezbędna, często niezastąpiona niemal we wszystkich procesach produkcyjnych. Woda odgrywała i odgrywa szczególną rolę w życiu człowieka i całych społeczeństw. Kolebki wielkich starożytnych cywilizacji: Egiptu, Asyrii i Babilonu zawdzięczały swój rozwój i rozkwit prawidłowej gospodarce wodnej. Egipcjanie już 2500 lat p.n.e. zbudowali olbrzymi jak na owe czasy zbiornik retencyjny o pojemności 4 mld m3 wody, którą doprowadzono doń kanałem długości 120 km. Starożytny Rzym w okresie swej świetności dysponował 9 akweduktami, z których najstarszy Aqua Apia powstał w 312 roku p.n.e. Akweduktami tymi, o łącznej długości 600 km, sprowadzano wodę z dalekich gór, gdzie była magazynowana w zbiornikach piętrzonych zaporami.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!