WSZELKIE UMOCNIENIA

Następne rozwiązanie spełnia te warunki w je­szcze większym stopniu. Zgodnie z umową ostat­ni przykład każdego tematu zawierać powinien jakieś optimum tego, co można osiągnąć włas­nymi siłami .Przyjrzyjmy się, jakie elementy złożyły się na pre­zentowane założenie. Wszystko zaczęło się od wyboru miejsca i „zahaczenia się” o uskok tere­nu podkreślony zresztą niebagatelnym dodat­kiem kilku dobrych metrów ziem! wydobytych z basenu. Zespół uzyskał w ten sposób nie tylko oparcie,-ale wrósł niemal w strukturę krajobrazu działki. Wszelkie umocnienia, skarpy i schodki ujęte zo­stały obudową kamienną. W podobnym charak­terze utrzymane zostały podłogi ogrodowe.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!