WYBRANE Z ANALIZY

Z analizy tej wybierać należy te ele­menty, które odpowiadają naszym potrzebom. Analiza taka pomagająca uzmysłowić sobie isto­tę sprzętu i działań, jest pierwszym etapem pro­jektowania domku na działce. Druga faza pracy będzie polegać na wybraniu najodpowiedniejszego miejsca dla naszej bu­dowli. Wymaga to oczywiście wyboru jednej spo­śród różnych możliwości tym bardziej, że lokali* zacja musi wynikać z ogólnego układu działki. Rozpatrzmy kilka wariantów rozplanowania dzia­łek i zastanówmy się, jakie czynniki decydowały o       wyborze poszczególnych lokalizacji.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!