WYNIK LOKALIZACJI

Lokalizacja wynikła z takiego bocznego mariażu stwarza podobne warunki przestrzenne, a nam daje okazję do zaprezentowania kolejnego, tym razem ostatniego już przykładu zagospodarowa­nia działki. Domek w wyniku sprzężenia bliźnia­czego skierowany jest główną ścianą „w po­przek” działki . Wzdłuż tego kierunku rozwija się również przestrzeń rekreacyjna, prze­słonięta z dwu stron uprawami sadowniczymi. Przegląd tych kilku przykładów upoważnia już do pewnych uogólnień. Jak się okazało, wybór miej­sca na domek zależy w dużym stopniu od wa­runków zagospodarowania dziatki, rozmieszcze­nia różnych struktur ogrodowych czy układu ko­munikacji.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!