ZAMKNIĘTY KRĄG

Formę budowli, którą widzimy na rysunku, moż­na by określić jako rotundę z plecionki wiklino­wej, pokrytą słomianą strzechą. Rozpatrywanie formy, i konstrukcji zacząć by jed­nak należało od układu wnętrza, ono to bowiem w -tym wypadku dyktuje kształt bryły i cały cha­rakter budowli.A wnętrze jest bardzo zabawne. Przede wszystkim zostało zagłębione około 40 cm poniżej poziomu. W ten sposób siedziska pozostały jakby na pozio­mie gruntu. Tworzą zamknięty krąg, przerwany je­dynie schodkami. Siedzimy więc „naokoło”. We­wnątrz kręgu siedzisk stoi ustawiony centralnie  niski okrągły stół.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!