Zespoły produkcyjne owoców jagodowych i pestkowych

Łączna powierzchnia upraw minimum 5 ha stanowiąca co najmniej 30% udziału w ogólnej powierzchni zasiewów. Plantacje powinny znajdować się w bardzo bliskim sąsiedztwie. Zespoły zakładające zblokowaną plantację z nowych nasadzeń mogą otrzymać dopłatę do zakupionego materiału szkółkarskiego. Ponadto pierwszeństwo w świadczeniu usług specjalistycznych i zabezpieczeniu środków do produkcji. Jeżeli plantacja zblokowana jest zakładana na gruntach wydzierżawionych, to okres dzierżawy nie może być krótszy niż 10 lat.

Zespoły uprawowe warzyw gruntowych

Warunkiem uznania jest minimalna powierzchnia 5 ha stanowiąca co najmniej 30% udziału w ogólnej powierzchni zasiewów. Plantacje z warzywami powinny być położone obok siebie lub w bliskim sąsiedztwie. Zespół może uzyskać oprócz pierwszeństwa w świadczeniu usług i zabezpieczeniu środków do produkcji, umorzenie części zaciągniętych kredytów bankowych na inwestycję jak zakup deszczowni, doprowadzenia do nawodniania wody, budowy przechowalni.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!