Zespoły przechowalnicze i suszarnicze

Powinny być organizowane głównie przy sadach zblokowanych, zespołach uprawowych i gospodarstwach specjalistycznych sadowniczych i warzywniczych. Zespołom przysługuje umorzenie części pobranego kredytu na budowę wspólnej przechowalni, suszarni wraz z niezbędnymi do wyposażenia urządzeniami. Zespoły wspólnego nabywania i użytkowania sprzętu ogrodniczego mają przywilej otrzymywania w pierwszej kolejności sprzętu mechanicznego jak: ciągniki, agregaty do parowania ziemi, agregaty do pasteryzacji obornika, kopaczki, sadzarki, kombajny do zbiorów warzyw. Mogą także przejmować sprzęt w użytkowanie od kółek rolniczych na specjalnie ustalonych zasadach. Zespół nabywający sprzęt powinien zapewnić jego racjonalne wykorzystanie. Członkami zespołu winny być przede wszystkim gospodarstwa specjalistyczne.
Ponadto oprócz w/w form zespołowych mogą być organizowane inne mające na celu usprawnienie pracy w procesie specjalizacji produkcji owoców i warzyw.

Cześć, mam na imię Katarzyna i moim hobby jest łowienie ryb. Pokochałam to zajęcie odkąd tylko pokazał mi je mój wujek. Uwielbiam też jeździć na rowerze oraz wiele innych zajęć. Na tym blogu chciałabym wam wszystko opowiedzieć!