Latorośli, która ma czarną wewnętrzną plame nie będzie miała owoców

Jeżeli kto żąda, aby szczepy przed czasem zwyczajnym dojrzałe przynosiły owoce, niechaj latorośli szczepi w pniaczkach drzew wczesne wydających owoce, a swych żądań odbierze skutki; na przykład gdyby winna latorośl w pniaczek wiśniowy wszczepiona była, przynosić będzie grona winne pod ten czas, gdy dojrzałe czas zrywać wiśnie. Przeciwnie, jeżeli latorośli drzew prędko owoce wydających, szczepione w […]

OGRODNICZE O SZCZEPIENIU, PRZESADZANIU I CHĘDOŻENIU DRZEW

Do założenia sadów najpierw upatrywać trzeba dobroci ziemi, skąd kamienista, piaszczysta, glinkowata nie jest wcale sposobna do pomienionego końca; nie chwalą nadto wilgotnych zgoła lub zbyt suchych miejsc. Uważyć zaś należy, aby też ziemia wilgoć z suchością połączoną miała. Miejsca położenie być powinno w płaszczyźnie, nie na wyniosłych górach, dla natężonych wiatrów ani też w niskich […]