NIEBAGATELNA KORZYŚĆ

Wy­nika stąd jeszcze jedna niebagatelna korzyść. Skrzynki z zielenią stanowią doskonałą izolację połaci dachowych, która chroni wnętrze przed nagrzaniem w gorące dni. Możemy takimi skrzyn­kami zastawiać całą powierzchnię dachu i wtedy rzeczywiście domek nie zabierze nam nic z are­ału upraw. W każdym razie jest to projekt dla tych, którzy trzęsą się nad każdym skraweczkiem, żałując […]