Latorośli, która ma czarną wewnętrzną plame nie będzie miała owoców

Jeżeli kto żąda, aby szczepy przed czasem zwyczajnym dojrzałe przynosiły owoce, niechaj latorośli szczepi w pniaczkach drzew wczesne wydających owoce, a swych żądań odbierze skutki; na przykład gdyby winna latorośl w pniaczek wiśniowy wszczepiona była, przynosić będzie grona winne pod ten czas, gdy dojrzałe czas zrywać wiśnie. Przeciwnie, jeżeli latorośli drzew prędko owoce wydających, szczepione w […]