Co nowego w sadownictwie Francuskim

W poszczególnych gospodarstwach w ten sposób, by uprawiać w nich różne gatunki i tak, by owoce dostarczane były do konsumpcji w ciągu całego prawie roku. Jednym z przejawów tej dążności jest rozwój produkcji winogron deserowych w tunelach z folii, co przyśpiesza zbiór o 34 dni najwcześniejszej odmiany deserowej Muscat Hamburski, a odmiany Cardinal o 22 dni. Ten system uprawy winorośli wymaga jednak doskonałego wietrzenia. Istnieje też we Francji specjalny komitet zajmujący się rozwojem i propagowaniem uprawy migdałów i leszczyny. Przekonano się, że leszczyna dobrze się udaje na najrozmaitszych typach gleb (za wyjątkiem terenów
podglebiu piaszczystym) lub na takich, których podglebie stanowi glina zglejowana, podmokła, wymagająca drenowania. Leszczyna jest bowiem bardzo czuła na „duszenie się korzeni”. Korzenie jej łatwo giną przy braku powietrza w glebie zbyt długo przesyconej wodą. Rośnie ona dobrze przy pH od 5 do 7,5, ale przy pH 8, to znaczy na terenach silnie alkalicznych, jakie występują często we Francji, żółkną jej liście i trudniej się tam przyjmuje.