road, flowers, and concrete fence

CZĘŚĆ REAKCJI

Tu­taj odbywa się „plażowa” część rekreacji, tu znaleźć się powinno jakieś ujęcie wody — może basen lub zbiornik — tu wreszcie w ciepły wie­czór zasiadamy wszyscy wokół ogrodowego ko­minka. powinno zostać otoczone najpiękniejszymi zespo­łami bujnej zieleni. W ten sposób wyklarowa­na została ostatecznie dyspozycja funkcjonalna całości zespołu: sama altana stanowi bazę za­bezpieczającą funkcje bytowe, a w strefie bez­pośrednio przyległej powinny być koncentrowane funkcje związane z pełną rekreacją ogrodową. Architektura tej ściany, która łączy wnętrze z ogrodem – ściany, która… w ogóle nie istnieje? Nie są to żarty, zaraz się okaże, ile ważnych ta­jemnic kryje w sobie ta nie istniejąca ściana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *