DZIAŁKOWA ZIELEŃ

Pomysł jest bardzo pro­sty i polega na określeniu bryły domku zupełnie bez pomocy… ścian. Zamknięcie przestrzeni dom­ku odbywa się wyłącznie za pomocą połaci da­chowych. „Na oko” przypomina on drewniany namiot albo po prostu dwuspadowy dach zdję­ty z jakiegoś domku i postawiony w działkowej zieleni. Omówimy aż trzy różne warianty tego ciekawego rozwiązania, chodzi tu bowiem o wy­kazanie, jak duże możliwości interpretacji funk­cjonalno-przestrzennej kryją się w tak prostym pomyśle. Tym razem jednak przyjmiemy odwrot­ną kolejność, zaczniemy od wariantu najbogat­szego, najbardziej rozwiniętego, przechodząc do przykładów mniej skomplikowanych.