FUNKCJA DOMU LETNIEGO

W praktyce jednak owe „al­tany” stają się coraz bardziej okazałe, zamknię­te i coraz częściej zaczynają spełniać funkcję domku letniego. Okazuje się przy tym, że prawo­dawca wcale nie ogranicza nas w tych zajęciach, przeciwnie, czasem wręcz odczuwamy pomoc lub przynajmniej aprobatę, która towarzyszy naszym realizacjom. Skąd więc te opory, aby ażurową altanę nazywać altaną, a bardziej zamknięty domek – domkiem. Co leży u podstaw tych prawniczych nieścisłości? Na pytanie to odpo­wiedzmy sobie szczerze i „bez ogródków”.