KĄCIK KUCHENNY

Po drugiej stronie wnętrza widzimy kącik kuchenny, na który składają się blat z kuchenką gazową i wnęki służqce do ustawiania i wieszania możliwie efek­townych akcesoriów kuchennych. Baczna ob­serwacja tych obu różnych części „wnętrza”: ku­chennej i jadalno-rekreacyjnej prowadzi do cie­kawych spostrzeżeń. Otóż podział funkcjonalny istniejqcy między obu zespołami podkreślony został zróżnicowanq strukturą materiałową całej budowli. Część wypoczynkowa ujęta została ciep­łymi ścianami drewnianymi, natomiast część ku­chenna związana została z wodoodporną ścianą kamienną. Jak się więc okazało, efektowna „na oko” kompozycja materiałowa nie jest wyłącznie rezultatem estetycznych poszukiwań, ale ma rów­nież swoje logiczne uzasadnienie w układzie użytkowym wnętrza.