Kiedy wykopać mieczyki

KWIATY — barwne czasopismo kwartalne, przeznaczone jest dla wszystkich, którzy kochają… kwiaty, uprawiając je na działkach, w ogródkach, szklarni, w polu, na balkonie, a nawet w doniczce. Kolorowy magazyn KWIATY zamieszcza na swych łamach popularne artykuły naukowe, porady ogrodnicze, informacje, ciekawostki, wiersze, zdjęcia i rysunki kwiatów. Organizuje liczne konkursy dla Czytelników. KWIATY — gwarantuje prenumerata, którą przyjmują od indywidualnych odbiorców urzędy pocztowe i listonosze. Cena prenumeraty rocznej wynosi 120 zł, półrocznej 60 zł, 1 egz. 30 zł. Jedną z ciekawszych form zdobywania światła i przestrzeni przez rośliny jest zdolność wspinania się. Dzięki temu liczne gatunki o długich i cienkich łodygach, korzystając z podpór jakimi są pnie drzew i skały, wynoszą swe liście ku światłu słonecznemu. Różnorodność sposobów wspinania się pnączy jest zadziwiająca. Rośliny wykorzystują do tego celu specjalne czepne włoski, jak u chmielu, lub kolce jakie spotykamy u róż pnących. Przy pomocy cierni czepia się kolcowój (Lycium), a korzeniami mocuje się bluszcz. Podobnie i filodendrony oplatują korzeniami podporę. Niektóre pnącza mają zdolność owijania się spiralnie wokół podpór. Najczęściej czynią to w lewo, ale na przykład chmiel i wiciokrzew owijają się w prawo, a takie gatunki jak rdest powojowy i bowiea zmieniają kierunek owijania się nawet tego samego pędu.