KONCEPCJA TECHNICZNA

Oczywiście nic takiego nam nie zagraża, wystqpiq wielkie płyty, będzie ich nawet aż sześć, ale „fabryka” tych płyt znajdzie się na działce, tuż obok miejsca, na którym sta­nie domek, a przy ustawianiu na pewno obej­dzie się bez dźwigów. Koncepcja techniczna, którq zaprezentujemy, zmierza do zupełnego uproszczenia montażu domku. Montaż ten przy konstrukcji płytowej nie będzie trwał nawet go­dziny . Oczywiście samych płyt nie wy­konuje się tak błyskawicznie i wymaga to już pewnej koncentracji sił i środków. Bardzo ułatwia pracę to, że płyty wykonujemy na ziemi ł dopiero potem je montujemy.