KONSTRUKCJA DACHOWA

Rozpatrzmy pierwszy z grupy „półdachowców”. Konstrukcja dachowa jest klasyczna podobnie jak w wyżej opisanych domkach. Składa się z krokwi — okrąglaków o przekroju 0 10—12 cm spiętych na wierzchołkach pod kątem prostym, a drugimi końcami ustawionych na podwalinie lub zagłębionych w ziemi (oczywiście po odpo­wiedniej impregnacji). Widać to wyraźnie na ry­sunku perspektywicznym . Pokrycie da­chowe znajduje się tylko na jednej połaci, chro­niącej zasadniczą bryłę domku. W takim ukła­dzie pionowa ściana zewnętrzna znajdzie się na linii podparcia kalenicy .Druga połać składa się wyłącznie z „gołych” krokwi, które dzięki swemu ażurowi stwarzają bardzo miłe, choć symboliczne, wnętrze będące jakby altaną, gankiem czy wprowadzeniem do zamkniętej części domku.