KWIACIARSTWO

Producentów roślin ozdobnych oraz wielu amatorów zainteresują na pewno nowe tytuły, jakie ukazały się ostatnio w serii kwiaciarskiej. Są to: Piwonie W. Czarneckiego, Lilie K. Mynetta, Narcyzy i krokusy J. Krause, Pelargonie B. Chlebowskiego, Irysy A. Lubowickiej i Lilaki L. Kostrzewy. Książek tych nie musimy chyba prezentować, gdyż sam tytuł mówi w tym przypadku za siebie. Aby zainteresowani, szczególnie producenci mieli pełną informację o ochronie roślin ozdobnych polecamy dla nich barwny Atlas chorób i szkodników roślin ozdobnych A. Glase- ra i S. Burdajewicza. Ułatwia on rozpoznawanie choroby czy szkodnika, a jednocześnie daje wskazówki o technice zapobiegania lub zwalczania. Książka pt. Pielęgnowanie drzew ozdobnych A. Bartosiewicza i M. Siewniaka jest opracowaniem na temat bardzo dziś aktualny. Mówi o pielęgnowaniu drzewostanu na terenach zurbanizowanych, ratowaniu pomników przyrody w parkach, ogrodach i zieleńcach. Omawia ogólne warunki sadzenia drzew młodych i starych, cięcie drzew, leczenie drzew uszkodzonych przez mróz, wyładowania elektryczne, obdarcia z kory itp. Jak chronić drzewa przed chorobami i szkodnikami i co robić, jeśli na skutek zabudowy podwyższa się lub obniża powierzchnia gruntu wokół drzew. Jak wykorzystać do ozdoby osiedli wykar- czowane pnie drzew lub obcięte konary. Książka ta zainteresuje na pewno architektów krajobrazu, pracowników zieleni miejskiej, studentów i uczniów szkół ogrodniczych. Dla amatorów-działkowców i właścicieli ogrodów jirzy domu polecamy barwny atlas pt. Kwiaty letnie. Prezentuje on całe bogactwo roślin ozdobnych jedno i dwu letnich, które kwitną latem. Obok barwnej ilustracji ułatwiającej zapoznanie się z rośliną są także informacje o jej zastosowaniu, wymaganiach i uprawie.