ODPORNE PNĄCZA DLA TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I MIEJSKICH

Przemysłowe podarunki życia człowieka są szczególnie trudne. Trudne są one także i dla roślin. Szkodliwe gazy i pyły w powietrzu uszkadzają Uście i kwiaty, trujące substancje i nadmierne zasolenie gleby niszczą korzenie. Często więc, mimo starań, rośliny giną. Jakie zatem wybrać gatunki, by prawdopodobieństwo powodzenia uprawy było jak największe? Czy wśród pnączy istnieją takie gatunki? Na nasze pytania odpowiada inicjator badań nad odpornością roślin drzewiastych na skażenia przemysłowe i cywilizacyjne prof. dr Stefan Białobok. Poprawę warunków egzystencji człowieka w wielkich współczesnych osiedlach miejskich, zbudowanych z betonu i stali, jak też urozmaicenie monotonii budynków mieszkalnych możemy najprościej osiągnąć wykorzystując dla tych celów wielkie bogactwo roślin ozdobnych, a w pierwszym rzędzie drzew i krzewów. Do środków, przy pomocy których możemy urozmaicić gładkie płaszczyzny murów należy przede wszystkim zaliczyć pnącza. Powinny one odegrać rolę małej architektury zieleni, a wszędzie, gdzie zostaną prawidłowo zastosowane mogą dać prawdziwie piękne efekty. Niestety, nie wykorzystuje się dotychczas pnączy w potrzebnych rozmiarach jako elementu dekoracyjnego w miastach i osiedlach, przez co bardzo zubożamy skalę możliwości uczynienia standardowo prostej architektury budowli bardziej przyjemną dla naszych oczu.