green plants on soil

Osobnym, nie rozwiązanym jeszcze problemem jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę

Do dziś jeszcze to mienie społeczne wartości wielu milionów złotych nie doczekało się troskliwego opiekuna. Istotną rolę w całokształcie gospodarki wodnej odgrywają przepisy prawa, które nie tylko zapewniają bieżące zagospodarowanie i ochronę tej dziedzinie gospodarki narodowej, lecz także działają kształtując na “osiąganie jej docelowych zadań. Całokształt podstawowych przepisów prawnych regulujących gospodarkę wodną zawiera ustawa z dnia 24.X.1974 roku. Prawo wodne. Obowiązujące od 1.1.1975 roku prawo wodne jest zespołem norm w sposób kompleksowy regulujących całość zagadnień związanych z „wodą”, zarówno o charakterze społeczno-gospodarczym, administracyjno-prawnym oraz cywilno-prawnym. Ustawa ta o charakterze kodeksowym normuje sprawy będące dotychczas przedmiotem prawa wodnego z 1962 roku, ustawy o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa z 1958 roku, ustawy z 1960 roku o zaopatrywaniu w wodę ludności, a także ustawy z 1965 roku o zaopatrywaniu rolnictwa i wsi w wodę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *