person holding brown and black frog

Mszyce na storczykach

Z soku bluszczu otrzymywano czerwony barwnik, który służył między innymi do malowania twarzy na wizerunkach świętych królów. O sposobie otrzymywania tego barwnika opowiada bizantyjski mnich Teofil (wg Gravesa): „W marcu, gdy soki podnoszą się, wystarczy przedziurawić łodygę bluszczu świdrem w kilku miejscach, a zacznie wydzielać lepką ciecz, która zmieszana z moczem i zagotowana daje płyn […]