Ósmoklasiści nie płaczą cda

Dostarcza nam z kolei zgoła innych, chociaż nie mniej pamiętnych wrażeń. Rośnie najczęściej w wilgotnych lasach zachodniej, a szczególnie północno-zachodniej Polski, na Dolnym Śląsku Pomorzu. Na skraju lasu rozwiesza po drzewach i krzewach barwne obfite girlandy kwiatów. W mglisty słoneczny poranek, tam gdzie wysoka roślinność bagienna występuje wespół z bujnymi wiciokrzewami, wydaje się, że roztacza się przed […]