Podagrycznik pospolity zwalczanie

Jest rośliną klimatu oceanicznego i w naszej florze stanowi element atlantycki, przybyły z zachodu szlakiem przy bałtyckim. Szczególnie piękne okazy można spotkać na wyspie Wolin. Występuje w wilgotnych borach, buczynach, niektórych dąbrowach z domieszką sosny i olszynach. Bardzo dobrze czuje się na skrajach lasów przydrożach, co świadczy o jego umiarkowanych wymaganiach w stosunku do światła. Jest […]