Woman Painting Outside Garden

Rdzawe plamy na liściach gruszy

Jest krewniakiem wiciokrzewu pomorskiego. Wzięła od niego nazwę cała rodzina (Caprifoliaceae). Często określa się wszystkie wiciokrzewy wspólną, popularną nazwą kaprifolium. Wiciokrzew przewiercień miał wiele nazw ludowych. Nazywano go dawniej kozim powojem, kozilistkiem (łac. ca- prea = koza) zimalzą, a nawet różą jerychońską. Nie jest to wprawdzie roślina rdzennie polska, lecz uprawiana u nas od tak […]