PODSTAWOWE FUNKCJE

Obok tych podstawowych funkcji budowla kryje w sobie jeszcze i inne. Na przykład ścianę widoczną na pierwszym planie rysunku tworzy szafa narzędziowa — nasza stara znajoma z rysunku 42. Jest ona w 2/3 dostęp­na z zewnątrz i zawiera w tej części warsztat i pomoce ogrodowe, a w 1/3 obsługuje wnętrze i   zamieniona na półki zawiera akcesoria niezbę­dne do naszego wypoczynku. Układ tej dwu­stronnej szafy zobaczyć możemy również na ogól­nym planie altany . Zarówno ściany, jak i zawartą między nimi prze­strzeń funkcjonalnq nakryjemy teraz odpowied­nim dachem. Konstrukcja dachowa będzie pro­sta, ale solidna. Podstawę stanowiq dwie belki (5X20 cm), oparte z jednej strony na ścianie kamiennej, z drugiej natomiast na słupach drew­nianych, będących jednocześnie bokami szafy.