ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

Dlatego wszel­kie rozwiązania architektoniczne powinny dążyć do separacji, zwłaszcza jeśli chodzi o węzły funkcjonalne. Jak widać, architektura działko­wa kształtuje nie tylko przestrzeń, ale może być również wyrazem postaw obyczajowych. Zastanówmy się teraz nad formą budowli. Ma ona charakter rzeźby, ale jednocześnie spełnia różne funkcje. Ze względu na dość masywną formę istotny jest koloryt kamienia. Bardzo pożądane są jasne to­nacje; piaskowiec, a najlepiej wapień. Przypo­mina to nastrój Południa: coś z Sycylii czy Hisz­panii, jasny kamień świetnie będzie wyglądał w obramowaniu ciemniejszej zieleni.