Rozwój zespołów rolniczych

Na podstawie uchwały nr 11 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1976 r. w sprawie rozwoju zespołów rolników, specjalizacji i kooperacji w rolnictwie posiadaczom specjalistycznych gospodarstw rolnych, przysługuje z tytułu poniesionych kosztów inwestycji związanych z produkcją rolną umorzenie kredytów bankowych, podatku gruntowego oraz innych należności i świadczeń pieniężnych na rzecz Państwa w wysokości: z tytułu budowy, adaptacji, remontu kapitalnego lub nabycia budynków inwentarskich dla krów mlecznych 20% kosztów, z tytułu budowy urządzeń zaopatrzenia w wodę, melioracji, budowy, odbudowy, modernizacji, nabycia i montażu urządzeń elektryfikacyjnych, deszczowni oraz urządzeń rybackich 15% kosztów, z tytułu budowy, adaptacji, remontu kapitalnego lub nabycia budynków inwentarskich dla pozostałego bydła, trzody chlewnej, owiec oraz pasiek pszczelich 15%kosztów, z tytułu budowy, remontu kapitalnego lub nabycia przechowalni produktów rolniczych, sortowni i czyszczalni. suszarni oraz obiektów związanych z produkcją, przerobem i konserwacją pasz, a także trwałych konstrukcji plantacji chmielu, nasadzeń i ogrodzeń sadów 10% kosztów.